Αρχική :: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ :: ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ÓÅÔ ÖÕËËÁÄÉÙÍ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÓ ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÊÙÍ ×ÙÑÙÍ 16ÓÅËÉÄÏ ÅÍÔÕÐÏ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÁÉÏËÁÄÏ ÄÉÐÔÕ×Ï ÖÕËËÁÄÉÏ ÌÅ ÊÏÐÔÉÊÏ ÃÉÁ ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÏ ÖÕËËÁÄÉÏ-FOLDER ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÐÏËÕÐÔÕ×Ï ÅÍÔÕÐÏ ÔÑÉÐÔÕ×Ï ÅÔÁÉÑÉÊÏ ÅÍÔÕÐÏ ÊÕÑÏÕÓ ÄÉÐÔÕ×Ï ÐÑÏÚÏÍÔÉÊÏ ÖÕËËÁÄÉÏ ÐÏËÕÐÔÕ×Ï ÖÕËËÁÄÉÏ ÐÏËÕÐÔÕ×Ï ÅÔÁÉÑÉÊÏ ÅÍÔÕÐÏ ÓÅÔ BOOKLETS

Κωδικός SKU6475
Η τιμή μας: 760.00
Τύπος χαρτιού
Ποσότητα
Ποσότητα
Τρίπτυχο φυλλάδιο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
- Σχεδιασμός κασέ 4χρωμου εντύπου
- Χρήση θεματικών φωτογραφιών από image bank
- Σελιδοποίηση των κειμένων σας
- Διόρθωση
- Επιμέλεια
- Προεκτύπωση
- Εκτύπωση offset
- Συσκευασία-παράδοση

Προδιαγραφές φυλλαδίων
Διάσταση: 21Χ9,5 κλειστό, 21Χ28,5 ανοιχτό
Χαρτί: velvet 135gr
Εκτύπωση: 4χρωμη offset
Λοιπά: βερνίκι νερού, δίπλωμα, συσκευασία

Επιλλέξτε την ποσότητα των φυλλαδίων σας και η τιμή προσαρμόζεται αυτόματα. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα σχεδιασμού, φωτογραφιών, παραγωγής εκτός παράδοσης, που θα υπολογιστεί με βάση τον τόπο παράδοσης στο καλάθι αγορών πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα περαιτέρω. Τα έντυπα σχεδιάζονται και παράγονται σε πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στις εγκαταστάσεις μας.

: *
: *
: *
 
ΣΤΥΛΟ
€334.00
PANORAMA FLOOR
€410.00
Δεν υπάρχουν κριτικές


 Δωροεπιταγές