ΒΙΒΛΙΟ

ΒΙΒΛΙΟ
ÄÉÇÃÇÌÁ-ÓÊËÇÑÏÄÅÔÏ ÅÎÙÖÕËËÏ ÄÉÇÃÇÌÁ-ÌÁËÁÊÏ ÅÎÙÖÕËËÏ ÌÏÍÏÃÑÁÖÉÁ-ÌÁËÁÊÏ ÅÎÙÖÕËËÏ ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÌÅ ÐÅÍÔÅ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÁ ÅÍÔÕÐÁ ÔÑÉÔÏÌÏ ÉÓÔÏÑÉÊÏ ËÅÕÊÙÌÁ

Κωδικός SKU664
Η τιμή μας:
Ποσότητα
Στην εποχή μας το βιβλίο επιμένει να αντέχει την επίθεση της τεχνολογίας, της ταχύτητας και της κατανάλωσης. Εκδώστε το δικό σας βιβλίο και δώστε το στίγμα σας είτε αυτό αφορά στη λογοτεχνία, την επιστήμη ή την τέχνη.

Το βιβλίο σήμερα είναι και ένα πρωτότυπο επιχειρηματικό δώρο που ξεφεύγει από το "κινέζικο", παραμένει οικονομικό και επικοινωνεί αξίες και περιεχόμενο.

Δημιουργούμε βιβλία κάθε είδους, από μονόχρωμα οικονομικά, μέχρι πολυτελή λευκώματα ειδικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Κυρίως, διαθέτουμε τεχνογνωσία που συνδυάζει τη σύγχρονη επικοινωνιακή αντίληψη με τις παραδοσιακές τεχνικές προδιαγραφών και εκτύπωσης.