BELT SYSTEM

BELT SYSTEM
BELT SYSTEM Êïëþíá áëïõìéíßïõ ìå ôáéíßá 3ì Êïëþíá ÷ñùìßïõ ìå ôáéíßá 3ì Êïëþíá ÷ñùìßïõ ìå óêïéíß 1,5ì

Κωδικός SKU28400
Η τιμή μας: 197.20
Χρώμα ταινίας/σκοινιού
Επιλογή τύπου
Ποσότητα
Belt system for offices or shops. It consists of a metallic pillar made of allouminium and a 3 meters long stripe. The small window you see on the photo is an extra add-on for signing.
: *
: *
: *
 
Μπρελόκ
€309.00
Δεν υπάρχουν κριτικές


 Δωροεπιταγές